Wakacje to w wielu miejscach czas odpoczynku i relaksu. Życie w naszej Parafii, choć w trybie wakacyjnym toczy się w dobrym kierunku. Mamy już za sobą wakacyjne spotkanie Rady Parafialnej oraz ministrancki grill z dobrymi ustaleniami. Oto one:

  1. Następne zbiórki formacyjne dla ministrantów odbywać się będą w każdą DRUGĄ sobotę miesiąca po mszy świętej o godz. 17 Prowadzone one będą przez Ks. Proboszcza oraz Ceremoniarza
  2. Lista obecności oraz kolejno Ministrant Miesiąca i Ministrant Roku dalej obowiązują oraz zostają uzupełnione o nowe, niezależne listy: Lipcowa / Sierpniowa Tabela Wakacyjnych Obecności jednocześnie wprowadzając tytuł Ministranta Wakacji. System sprawdzania obecności pozostaje niezmienny.
  3. Przez następne dwa tygodnie wakacji w Zakrystii będzie Otwarta Lista Dyżurów. Proszę aby każdy ministrant wpisał się na przynajmniej jeden dzień, w którym pełnić będzie swój dyżur. Podobna sytuacja będzie na początku nowego roku szkolnego (we wrześniu).
  4. Jeśli ktoś przez dwa miesiące pozostanie bez obecności (Zanotowanej w Tabelach Obecności) zostanie z niej wykreślony.
  5. Maseczki dalej można nosić a tym samym staramy się siadać w odstępach.

Odnoszące się do ministrantów:

  1. Powraca dawny system posługi ministranckiej: Kielich, ampułki, lavabo (obmycie) i inne naczynia liturgiczne powracają na kredensie i normalnie są podawane i rozkładane przez ministrantów.

Odnoszące się do kandydatów:

  1. Okres przygotowawczy do służby rozpoczyna się przynajmniej rok przed przystąpieniem.
  2. Do LSO można dołączyć po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej.