Sakramenty i posługi

Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją. (KK 1131)

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.  (Mt 28, 19)

Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. (Dz 10,45-47)

Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.  (J 6,56-58)

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane.  (J 20,22-23)

Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem; abyście się i wy wzajemnie miłowali. (J 13,34)

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
(J 11,25-26)

Pomóż Parafii przekazując 1,5% na Fundację pod Damaszkiem!


KRS Fundacji pod Damaszkiem:
KRS 0000704557