Ogłoszenia duszpasterskie na XIV Niedzielę Zwykłą – 5 lipca 2020 r.

1. Ksiądz Arcybiskup dokonał zmiany personalnej w naszej parafii. Dotychczasowy proboszcz ks. Andrzej Szulej został przeniesiony do parafii p.w. św. Józefa w Lublinie. Na jego miejsce został mianowany ks. Mirosław Matuszny, dotychczasowy proboszcz parafii p.w. Nawrócenia św. Pawła w Lublinie.
2. Wyrażając wdzięczność ks. Andrzejowi za dzieło budowy parafii, tworzenia jej tożsamości od strony materialnej i duchowej pamiętajmy o modlitwie za kapłanów, aby dzieło głoszenia Ewangelii i posługi sakramentalnej przynosiło Bogu chwałę oraz pożytek duszom ludzkim.
3. Proszę o spotkanie w najbliższym tygodniu Radę Parafialną.
4. W sprawach kancelaryjnych zapraszam do kontaktu osobistego przed i po mszach św., jak również telefonicznego oraz internetowego. Mój numer telefonu wywieszony jest do wiadomości wiernych. Można również kontaktować się przez założony nowy fanpage parafii. Proszę o kontakt osoby zarządzające stroną internetową naszej parafii oraz pocztą elektroniczną.
5. Obejmując urząd proboszcza parafii informuję, że jakiekolwiek ofiary składane w kancelarii, czy to z tytułu zamówionych mszy świętych, chrztów, ślubów, pogrzebów czy inne są według uznania wiernych. Nie ma i nie będzie żadnych „umownych” czy sugerowanych „cenników”. Jedynym wyznacznikiem naszej hojności niech będzie zawołanie „jak serce dyktuje i kieszeń pozwala”.
6. W posłudze parafialnej wspierać mnie będzie założona przeze mnie Fundacja pod Damaszkiem. Jej misja to „bycie w służbie miłości i rodziny”, zaś pośród celów statutowych jest m.in. wspieranie parafii rzymskokatolickich, popularyzowanie i promowanie nauczania Kościoła Katolickiego w Polsce; promowanie postaw społecznych zgodnych z prawem naturalnych; prowadzenie działalności na rzecz misji i Kościoła w krajach misyjnych; prowadzenie działalności kulturalnej i edukacyjnej; działania na rzecz życia, wspierania rodziny i rodzicielstwa, podejmowanie działalności charytatywnej, w tym pomocy osobom wykluczonym społecznie; działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
7. Fundacja prowadzi również Dzieło Pielgrzymkowe, stąd też będzie informowała nas o tej formie posługi.