W Bożej rodzinie

Ostatnimi czasy natknąłem się na jedną z tzw, katolickich anegdot w Internecie. Dzieci przechwalają się, kim są ich bliscy. Wreszcie odzywa się Jasiu i mówi. Ja tam nie będę się wtrącał, ale wczoraj słyszałem, jak mój tata mówił do Boga Ojcze.

Można by rzec w samo sedno. Szkoda tylko, że o tym zapominamy na co dzień. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że jeśli pełnimy wolę Ojca Niebieskiego, jesteśmy w Bożej Familii. Jezus przecież swym stwierdzeniem nie deprecjonuje ani Matki Najświętszej, ani Swoich kuzynów. On tylko przypomina jak bardzo nas wywyższył, jak blisko siebie postawił tych, którzy chcą żyć według nauki, którą nazywamy Ewangelią.

Tak często w życiu szukamy wsparcia i znajomości. Zatem czyżby ta prosta anegdota znaleziona w Sieci, którą przytoczyłem na początku umykała nam w najważniejszych sprawach? Dlaczego zapominamy, że Bóg jest i panuje nad światem? Tyle razy mówimy: „Teraz możemy już tylko się modlić”, „pozostała tylko modlitwa i wiara w Boga”. Czyż nie powinniśmy byli od tego właśnie zacząć? Czemu nie przywykliśmy omawiać z naszym Ojcem najważniejszych spraw naszego życia?

Odpowiedź wydaje się prozaiczna. Nie traktujemy Boga jak Ojca a więzi z Nim jak rodzinnej bliskości. Nauczeni doświadczeniem, jak radzić sobie w urzędach i sytuacjach biznesowych przekładamy te modele zachowań na Boga. Nie jest On dla nas już Ojcem. Jest urzędnikiem, u którego trzeba coś załatwić, policjantem, któremu trzeba wytłumaczyć się z przewinienia i wytargować jak najmniejszy mandat. Bóg stał się dla nas zbędnym ogniwem administracji w naszym życiu i kontakt z Nim utrzymujemy z przyzwyczajenia, grzeczności lub na wszelki wypadek. A wystarczyłoby raz jeszcze przeczytać dzisiejszą Ewangelię i przypomnieć sobie, że Jezus jest naszym Bogiem Bratem…

Pomożesz nam przypominać ludziom, że mają Boga Brata? Jeśli tak, wejdź na stronę https://zrzutka.pl/yhdj73 i dołącz do grona naszych darczyńców.

PIERWSZE CZYTANIE  (Prz 21,1-6.10-13)

Pouczenia Mądrości

Czytanie z Księgi Przysłów.

Serce króla w ręku Pana jak płynąca woda; On zwraca je, dokąd sam chce. Każdego droga zdaje mu się prawa, lecz Pan osądza serca. Postępowanie uczciwe i prawe milsze dla Pana niż krwawa ofiara. Dumne oczy i serce nadęte, ta pochodnia występnych jest grzechem. Zamiary pracowitego przynoszą zysk, a wszystkich spieszących się biedę. Gromadzenie skarbów językiem kłamliwym to wiatr ścigany, szukanie śmierci. Dusza grzesznika pożąda zła, w jego oczach bliźni nie znajduje łaski. Gdy karzą naśmiewcę, mądrzeje prostaczek, gdy uczą mądrego, on wiedzę zdobywa. Sprawiedliwy Bóg myśli o domu zbrodniarza, w nieszczęście wtrąca nieprawych. Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,1 i 27.30 i 34.35 i 44)

Refren: Prowadź mnie, Panie, ścieżką Twych przykazań.

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań, *
abym rozważał Twoje cuda.

Wybrałem drogę prawdy, *
pragnąc Twych wyroków.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem.

Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań, *
bo przynoszą mi radość.
A Prawa Twego zawsze strzec będę *
po wieki wieków.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 11,28)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego
i zachowują je wiernie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 8,19-21)
Krewni Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”.
Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”.

Oto słowo Pańskie.