Anielskie uczynki

Dopiero co we wtorek obchodziliśmy święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała a dziś już przeżywamy wspomnienie aniołów stróżów. Kto nie pamięta uroczych obrazków wiszących nad łóżeczkami dzieci, gdzie anioł podąża za dwójką maluchów idących przez kładkę, pilnując aby nie wpadły do wody? Ten „anielski uczynek” jest chyba najbardziej znany i rozpowszechniony. Oczywiście, trudno jest nam ocenić, na ile między innymi tak właśnie wygląda posługa aniołów stróżów, ale z całą pewnością możemy powiedzieć, że nie jest to kwintesencją służby tych duchów przeczystych, jaką pełnią przy nas z polecenia Boga.

Ciekawą literacką interpretację „anielskiego uczynku” przedstawiła Dorota Terakowska w książce „Tam, gdzie spadają anioły”. Jej anielski świat nie ma nic wspólnego z angelologią, ale koncepcja „anielskiego uczynku” będąca czymś zupełnie innym od „dobrego uczynku” jest niezwykle intrygująca. Chodzi bowiem o sytuację, niekiedy niezauważalny dla ogółu drobiazg, który może odmienić los człowieka i zwrócić go ku Bogu.

Współczesny świat przekonuje nas, że nie liczy się dziś wiara, ale tylko „jakim jest się człowiekiem”. Brzmi niezwykle kusząco, ale zdefiniowanie co w ludzkim postępowaniu dobre a co złe ma już nie należeć do Boga, którego człowiek zdetronizował i skazał na banicję ze współczesnego pola ludzkiej aktywności, ale ma należeć do piewców postępu, liberalno lewicowych aktywistów wyznaczających nową moralność, a właściwie dokonujących przewartościowania moralności. Uznających za pożądane i dopuszczalne to, co było wyklęte, i wyklinających to, co w chrześcijaństwie było cnotą.

Te dwa światy są nie do pogodzenia i pomiędzy nimi nie ma możliwości pokoju, albowiem Ojciec Kłamstwa, który nienawidzi Boga nie spocznie, dopóki nie spowoduje istnego spustoszenia w Bożej Owczarni. Wilk nie wchodzi do niej, aby rozprawiać ze swymi ofiarami o filozofii, ale wchodzi aby zabijać i niszczyć.

Stąd też anielski uczynek to jakby można było powiedzieć najkrócej wskazanie tej właściwej drogi, dyskretna podpowiedź, zachęta i pełne miłości przynaglenie, które sprawia, że zaczniemy słuchać Boga a nie antyteistycznej propagandy. Anielski uczynek, to towarzyszenie modlitwą i miłością tym, którzy jej potrzebują.

Czy aniołowie towarzyszą nam w drodze i troszczą się o nasze bezpieczeństwo? Już nie z książek do teologii ale z codziennego życia wiem i jestem przekonanym, że tak. Mój anioł stróż na pewno ma prawo jazdy i jest lepszym kierowcą ode mnie. Przekonałem się o tym wielokrotnie i dziś, w jego wspomnienie z serca mu dziękuję. Wiem też, że wypełniając swoją misję i on i inni aniołowie stróżowie robią wiele więcej, z czego nie zdajemy sobie sprawy, ale najważniejszych ich dziełem jest to, abyśmy co dnia byli choć krok bliżej Boga i słuchali go bardziej niż ludzi. Nawet tych, których uznajemy za godnych zaufania i posłuchu…

Zrobisz coś dla nas, aby inni mogli w sieci natrafić na słowa prowadzące do Boga? Udostępnij rozważania jeślim możesz i jeśli chcesz wesprzyj nas klikając: https://zrzutka.pl/58pjyy

PIERWSZE CZYTANIE (Wj 23,20-23)
Anioł strzeże w czasie drogi

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Tak mówi Pan:
Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim. Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity, Jebusyty, a Ja ich wygładzę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 91,1-6.10-11)

Refren: Aniołom kazał, by strzegli ciebie.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu *
i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
mówi do Pana: „Tyś moją ucieczką i twierdzą, *
Boże mój, któremu ufam”.

Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego *
i od słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, *
pod Jego skrzydła się schronisz.

Wierność Jego jest puklerzem i tarczą; *
nie ulękniesz się strachu nocnego.
Ani strzały za dnia lecącej, +
ani zarazy, co skrada się w mroku, *
ani moru niszczącego w południe.

Nie przystąpi do ciebie niedola, *
a cios nie dosięgnie twego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, *
aby cię strzegli na Wszystkich twych drogach.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 103,21)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie,
wszyscy słudzy, pełniący Jego wolę!

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 18,1-5.10)
Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?
On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje.
Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

Oto słowo Pańskie.