Gdyby ktokolwiek z nas miał jeszcze wątpliwości w jakiej rzeczywistości żyjemy i w jakiej głosimy Słowo Boże, powinien raz jeszcze ze spokojem wziąć dzisiejszą Ewangelię i czytać ją dotąd, aż dotrze do niego czym jest tak naprawdę Dobra Nowina. To, że kolejne restrykcje znów uderzą między innymi we wspólnotę wierzących było wiadomo od dawna. Zresztą przy obecnym zamieszaniu, fejk newsach, celowej czy przypadkowej manipulacji niezmiernie trudno będzie oddzielić to, co jest prawdziwą informacją od tego, co służy jedynie niejasnym celom, niszcząc przy okazji dotychczasowy model życia zachodnich społeczeństw.

Negowanie prawdziwego cierpienia wielu ludzi z jednej strony i eskalacja strachu z drugiej służą jednakowo tym, którzy z zarządzania strachem uczynili sposób uprawiania polityki czy załatwiania własnych interesów. Zresztą odwołując się do dzisiejszej Ewangelii właśnie nie to będzie przedmiotem naszych rozważań. Wszak wiele osób znanych ze swojej aktywności w social mediach z minionych miesięcy już cieszy się z ograniczeń a ich profile na portalach społecznościowe prowokują, niczym popisy najbardziej doświadczonych trolli internetowych.

Czas próby był dla Kościoła chwilą, kiedy ze zdumieniem odkrywaliśmy ilu katolików, w tym duchownych zamiast troski o zbawienie wieczne troszczyło się przede wszystkim o to, aby ludzie przestali chodzić do kościoła. Później obserwowaliśmy, jak nieśmiałe zachęty biskupów, aby wracać nie przyniosły większych rezultatów. W wielu parafiach i kościołach do dziś mamy nie więcej niż 30% wiernych sprzed Wielkiego Postu 2020. Co będzie, gdy przestaniemy teraz odwiedzać groby bliskich, dzielić się opłatkiem czy przyjmować księdza po kolędzie?

Otóż już nie brakuje głosu „postępowych ewangelizatorów „nowej normalności”, którzy cieszą się, że ludowy katolicyzm przejdzie do historii bez większych strat. Bo przecież najważniejsze, aby zamiast „klepaniem zdrowasiek” zająć się poszukiwaniem „wielkiego potencjału intelektualnego” u tęczowych bojówkarzy, zamiast odwiedzania grobów bliskich – kojarzeniem ludzi, którzy utożsamiają się z hasłem Bóg Honor i Ojczyzna z …faszystami oraz wmawiania ludziom, że jeśli pragną sakramentów, to znaczy, że ich wiara jest niedojrzała i zabobonna.

Gdzie w tym wszystkim jest troska o dusze powierzonych nam ludzi? W zabranianiu ludziom chodzenia do kościoła? Tym, którzy jeszcze chcą? W jaki sposób głosimy dziś Słowo Boże, skoro najczęściej udzielają się w Sieci ci „nowocześni”, dla których flagi maryjne to zaściankowość i „obciach” ale „tęcza przecież nie obraża”?

Czas próby naszej wiary nie tyle znów powraca, co nigdy się nie skończył. Jak mówić językiem wiary w chwili, kiedy jedni są złamani strachem a drudzy zobojętniali? W jaki sposób głosić Chrystusa Ukrzyżowanego i zmartwychwstałego w czasach, kiedy cała uwaga skupia się jałowych dyskusjach i dywagacjach na temat spraw, o których nie mamy najmniejszego pojęcia? Na to pytanie trzeba będzie szukać odpowiedzi na bieżąco. Trzeba będzie skupić się na takim przeorganizowaniu posługi, aby każdy kto tylko zechce pozostać w Kościele mógł mieć dostęp do sakramentów świętych i Słowa Bożego.

Zawsze w historii Kościoła było tak, że nawet najgorsze czasy były chwilami wzrostu dla Kościoła o ile skupiał się na głoszeniu Chrystusa a nie na tłumaczeniu zasadności cesarskich zarządzeń i podatków.

W tych szczególnych czasach szczególnie potrzebujemy Twojej pomocy. Możesz ją przekazać na stronie: https://zrzutka.pl/58pjyy

PIERWSZE CZYTANIE  (Ef 1,11-14)
Zbawczy zamiar Boga obejmuje Izraelitów i pogan

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

Bracia:
W Chrystusie dostąpiliśmy udziału również my, synowie Izraela, z góry przeznaczeni zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli, po to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu, my, którzyśmy już przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy, usłyszawszy głoszenie prawdy, Dobrą Nowinę waszego zbawienia, w Nim także, uwierzywszy, zostaliście opatrzeni pieczęcią, obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa na odkupienie, to jest nabycie wyłącznej własności przez Boga, ku chwale Jego majestatu.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 33, 1-2.4-5.12-13)

Refren: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, *
prawym przystoi pieśń chwały.
Sławcie Pana na cytrze, *
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

Bo słowo Pana jest prawe, *
a każde Jego dzieło, godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, *
ziemia jest pełna Jego łaski. Refren.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
i Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ps 32,22)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei,
którą pokładamy w Tobie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 12,1-7)
Głoście słowo Boże bez obawy

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na dachach.
Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: Bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie.Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”.

Oto słowo Pańskie.

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.