Przekleństwo i milczenie

Jakże wymowne i jak na czasie jest to zdanie z dzisiejszej Ewangelii. „Nie mogli Mu na to odpowiedzieć…” Przez ostatnie lata zamiast nauczać, Kościół zajął się „dialogowaniem”. Ze wszystkimi. Nawet w szkołach stworzyliśmy genialną pajdokrację. Szóstki za bluźniercze poglądy (brawo Basiu, dobrze że brałaś udział w dyskusji. Masz prawo do swojego zdania, ja tego nie oceniam….), „kontrakty z uczniami”, „partnerstwo” tam, gdzie powinno być wychowanie i karność. Sam kiedyś na początku posługi usłyszałem od młodzieży, „niech ksiądz powie, co ma powiedzieć, a my księdzu wytłumaczymy, jak powinno być”.

To, co mamy dziś na ulicach tom owoc „dialogu” i „partnerstwa”. Rób co ci każe, albo „wypie…ć”. Na ekranach telewizorów dwoją się i troją piewcy nihilizmu, a próbujący coś powiedzieć inni dyskutanci nie mogą się do doprosić głosu. Po co? „Prawda już została ustalona i żadne fakty jej nie zmienią”. Znamy to? Tak, to jest to samo pokolenie tych, co sikali na znicze palone pod krzyżem, to ta sama hołota, która z puszek po piwie robiła krzyż. Jeśli ktoś tego nie widzi, czas aby przejrzał na oczy.

Wypowiedziano wojnę nie tylko Kościołowi i władzy. To nie jest nowa wojna. To kolejna bitwa w wojnie cywilizacji. Dziś każdy, kto nie jest za życiem, kto mówi „jestem przeciw aborcji, ale …” staje zdecydowanie po stronie „brygad śmierci”. System edukacji, który obowiązywał od lat odszedł od starej zasady „mistrz i uczeń”. Odwrócono role. Uczniowie mieli być mistrzami, którzy mieli sobie tylko uświadomić własny geniusz. Autorytet wychowawców i nauczycieli? Już dawno wylądował w koszu, a właściwie kosze wylądowały na ich głowach.

„Julki” i „Oskarki” dziś świętują swoje pięć minut na ulicach. Już nie ma „śmiercionośnego wirusa”. Wszak solidaryzując się z czarnym spędem poszedł na cmentarze, aby przyczaić się na „moherów”.

Państwo silne wobec słabych, słabe wobec przemocy. Taki obraz dominuje dziś z przekazów medialnych. Kobieta z Covidem, która złamała kwarantannę i poszła na zakupy zdaje się do jet pory jest w areszcie. Osiłek, z Covidem, który poszedł na spęd i pobił księdza, bez aresztu. Wolne Sądy… Wolne od czego? Od sprawiedliwości? Prawo wolne od zasad? Konstytucja bez prawa do życia?

Pytań można by postawić więcej, ale nikt na nie nie odpowie. Odpowiedź znamy wszyscy, problem, że wychowywani tak a nie inaczej uczniowie jej nie dadzą. Zamiast niej chcą wszystko „j…ć”, a jak się nie podoba, to „wype…ć”… Tak oto nauka sięgnęła bruku…

Pomóż nam wspierać dobro przeciwko złu. Wesprzyj nas: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE  (Flp 1,1-11)
Bóg, który zapoczątkował dobre dzieło, dokończy go na dzień Chrystusa

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.

Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich, z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.
Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce: zarówno w moich kajdanach, jak i obronie Ewangelii za pomocą dowodów. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi, ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.
A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, nabytym przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 111,1-2.3-4.5-6)

Refren: Wielkie są dzieła, które Pan uczynił.

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, *
oddając im posiadłości pogan.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 10,27)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 14,1-6)
Uzdrowienie w szabat chorego na wodną puchlinę

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę.
Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?” Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił.
A do nich rzekł: „Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz nawet w dzień szabatu?” I nie mogli Mu na to odpowiedzieć.

Oto słowo Pańskie.