Prześladowani

Do dziś pamiętam dzień, kiedy Benedykt XVI ogłosił swoją abdykację. Akurat wylądowałem w Nairobi, rozpoczynając odwiedziny u przyjaciela z czasów seminaryjnych, ks. Patricka. Pierwszy kontakt z Polską, potwierdzenie, że dotarłem i …informacja o abdykacji Papieża. Owszem, takie wydarzenie miało swój precedens w historii, ale to nie była rzeczywistość, do której byliśmy przyzwyczajeni. Na dodatek tuż po długiej podróży, wszak z Nairobi do Mbaranga mieliśmy ładnych kilka godzin jazdy samochodem, bez dostępu do Internetu, z ograniczoną możliwością dodzwonienia się do Polski.

Zaczęliśmy dyskutować ze starym przyjacielem, kenijskim księdzem, co to może oznaczać dla Kościoła. W jednym z następnych dni udaliśmy się w odwiedziny do włoskich misjonarzy, którzy od czterdziestu lat ewangelizowali tę ziemię. „Czy to może oznaczać prześladowania Kościoła?” , pytam misjonarza w podeszłym wieku. On spojrzał na mnie jak na ucznia, który zadał dziwne pytanie i powiedział. „Tylko w Afryce i tylko w Nigerii w minionym roku zginęło za wiarę w Chrystusa więcej ludzi, niż wymordowali wszyscy cesarze rzymscy.” I dodał: „O jakim prześladowaniu mówisz”?

O tak, żyjąc w Europie przyzwyczailiśmy się, że „Kościół to my”. Ale Kościół to nie tylko Polska i nie tylko Europa. Tymczasem cierpienie naszych braci i sióstr w Chrystusie to codzienny chleb powszedni. Zapomniani przez świat, opuszczeni przez swych braci i siostry w Chrystusie, cierpią składając w ofierze swoje życie w Bogu. Co w tym samym czasie robią inni ochrzczeni? Jedni ubolewają nad codziennymi trudnościami związanymi z lockdownem, inni o zgrozo krzyczą przeciwko prawu do życia, jeszcze inni okopują się na swych pozycjach tocząc codzienne polityczne spory.

Przeraża mnie, kiedy widzę dzieci krzyczące „to jest woja” a za chwilę uciekające w strachu, bo policja wypisała kilka mandatów. Zastanawiam się, czy ktoś, jakiś sąd, mógłby zamiast mandatów te dzieci posadzić na sali kinowej i pokazać zdjęcia reporterów wojennych ze współczesnych stref wojny. Pokazać, co znaczy „piekło kobiet” w wydaniu reżimów karzących śmiercią zgwałcone kobiety, pokazać porywane przez islamistów dwunastoletnie chrześcijanki i wydawane za mąż za muzułmanów, zmuszane do wyrzeczenia się Chrystusa. Nie mają pojęcia ani o tym, co to jest wojna ani o tym, że krzycząc przeciwko prawu do życia krzyczą nie przeciwko rządowi, ale przeciwko fundamentom naszej cywilizacji. „Jeśli matce można zabić dziecko, to co powstrzyma nas, abyśmy się wzajemnie nie pozabijali?” mówiła św. Matka Teresa z Kalkuty. Krzycząc „wojna”, wypowiadając wojnę warto wziąć pod uwagę, że ofiary padają po obu stronach, a straty i zadane rany przewyższają wszelkie pierwotne wyobrażenie. Tylko zwykle mocodawcy wydają się bezpieczni, zabezpieczeni finansowo na długie lata…

Chcesz dołączyć do grona naszych darczyńców? Wejdź na stronę https://zrzutka.pl/yhdj73 i wesprzyj nas:

PIERWSZE CZYTANIE  (Ap 15,1-4)
Pieśń Mojżesza i Baranka

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła.

Ja, Jan, ujrzałem na niebie znak inny, wielki i godzien podziwu: siedmiu aniołów trzymających siedem plag ostatecznych, bo w nich się dopełnił gniew Boga.
I ujrzałem jakby morze szklane, pomieszane z ogniem, i tych, co zwyciężają Bestię i obraz jej, i liczbę jej imienia, stojących nad morzem szklanym, mających harfy Boże. A śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka w słowach:
„Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów. Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo słuszne Twoje wyroki stały się jawne”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98,1.2-3ab.7-8.9)

Refren: Dzieła Twe wielkie i godne podziwu.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica *
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, *
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.

Niech szumi morze i wszystko, co w nim żyje, *
krąg ziemi i jego mieszkańcy.
Rzeki niech klaszczą w dłonie, *
góry niech razem wołają z radości.

W obliczu Pana, który nadchodzi, *
bo przychodzi osądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie *
i ludy według słuszności.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Ap 2,10c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bądź wierny aż do śmierci,
a dam ci wieniec życia.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 21,12-19)
Jezus zapowiada prześladowanie swoich wyznawców

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

Oto słowo Pańskie.