„Bóg się rodzi, moc truchleje. Pan niebiosów obnażony”

„Bóg się rodzi, moc truchleje. Pan niebiosów obnażony”

Tej nocy pełnej cudów, w której spełniają się starodawne proroctwa Starego Testamentu w serca ludzkości na nowo wstępuje nadzieja. Maleńka Miłość złożona w betlejemskim żłobie usuwa z naszych serc lęk i niepewność jutra. Przyjmując ograniczenia ludzkiej natury, Zbawiciel staje się jednym z nas. Staje się naszym Bogiem – bratem.

Zatem w ten czas Narodzenia Pańskiego kieruję najserdeczniejsze życzenia, aby Zbawiciel narodził się w Waszych sercach. Niech Jego miłość rozpromienia mroki nocy. Obecny w Waszym życiu i domach  Zbawiciel  nadaje sens Waszym dniom i każdej chwili życia. Niech usuwa z człowieczych serc lęk,  a zaszczepia nadzieję, niech wzmacnia wiarę i potęguj miłość.

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego

ks. Mirosław Matuszny