Bez trzosa, bez zapasowego ubrania mieli iść i nauczać? Co więcej, wzywać do nawrócenia i głosić Królestwo Boże? Panie, z czym Ty ich posłałeś do ludzi? Czy to nie tak, jakby wysłać kleryka z drugiego roku, aby nie tylko poszedł zebrać tacę w pobliskim kościele, ale miał coś mówić? Wzywać do nawrócenia? Głosić Królestwo Boże?

Wiesz Panie, my dziś mamy seminaria i uniwersytety. Tych, co chcą być księżmi najpierw gruntownie kształcimy. Uczymy świętej teologii, a wcześniej filozofii, aby byli alfą i omegą, by umieli prowadzić dialog z braćmi odłączonymi, aby potrafili okazać szacunek nawet satanistom, nie potępiali nikogo i unikali za wszelką cenę wykluczania ludzi. Wszak Kościół musi być dal wszystkich. Nie ważne, że wczoraj na czarnych marszach z piorunem na profilu, dziś przykleja serduszka jedynie słusznej i świadczącej o sercu narodowej orkiestry do bierzmowania, na chrzestną, słowa powiedzieć nie wolno.

Jak mogłeś Panie puścić ich do ludzi, nie pouczywszy, że pośród ludzi są nie tylko mężczyźni i kobiety, ale że każdy może uważać się za kogo tylko zechce? Nie powołałeś do życia kurii, nie pytałeś ludzi, co myślą o twych pomysłach… Co więcej, nauczyłeś ich jakiejś homofobicznej zasady, że mowa twych uczniów ma być „tak – tak”, nie – nie”, bo co nadto jest, od Złego pochodzi. Cóż, jeszcze nie widziałeś, że każdy ma prawo mieć swoje własne zdanie, a Ty powinieneś się cieszyć, gdy w ogóle interesują się wiarą.

My dziś po dwóch tysiącach lat mamy nie tylko światłe duchowieństwo, które już więcej nie potępia, nikogo nie ocenia. Mamy media, które by się przypodobać mediom głównego nurtu piszą tak, że nikt by nie pomyślał, że mają reprezentować Twój Kościół Panie Jezu. Mamy instytucje, pracowników i wolontariuszy, mamy budżet, dotacje i Bóg wie co jeszcze.

Jak zatem to się udało? Co mieli ci Twoi uczniowie, że bez wszystkiego, co nam jest niezbędne poszli w świat i głosili to co Ty im kazałeś? Bez instytucji, urzędów, uczelni i tytułów. Bez dostępu do mediów i bez współpracy z Herodem?

Oni mieli wiarę. Wiedzieli, co mają głosić i nawet mieli odwagę Szymona Maga nie dopuścić do bierzmowania. To właśnie jasny przekaz: chrzcić i czynić uczniów, głosić nawrócenie i nadejście Królestwa sprawiał, że oni dorastali w wierze i dzieli się nią z innymi. Nie potrzebowali wiele, aby świadectwem krwi przypieczętować dzieło swego życia. Bez dyspens, bez wynagrodzenia. Szli i głosili. Kiedy trzeba było strząsali proch i szli dalej.

Czego mogą nas dziś nauczyć? Niczego jeśli nie uwierzymy…

Pomożesz nam głosić nawrócenie i nadejście Królestwa? Wesprzyj nas: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 12,18-19.21-24)
Nowe Przymierze

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:
Nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: „Przerażony jestem i drżę”.
Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 48,2-3ab.3cd-4.9.10-11)

Refren: W swojej świątyni łaskę okazałeś.

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały *
w mieście naszego Boga.
Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie, *
radością jest całej ziemi.

Góra Syjon, kres północy *
jest miastem wielkiego Króla.
Bóg w jego zamkach *
okazał się twierdzą obronną.

Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy *
w mieście Pana Zastępów,
w mieście naszego Boga. *
Bóg je umacnia na wieki.

Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość *
we wnętrzu Twojej świątyni.
Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja +
sięga po krańce ziemi. *
Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mk 1,15)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 6,7-13)
Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi.
I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. „Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien”.
I mówił do nich: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich”.Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.
Oto słowo Pańskie.

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.