Rozważania

Kolejny dzień adwentu przynosi nam niesamowitą wizję czasów mesjańskich. Pierwszą wizją była wizja powszechnego pokoju, właściwego dla grodu Eden. Druga...