Spróbujmy sobie wyobrazić niecodzienną sytuację. Oto przed szpitalem demonstruje grupa ludzi, żądając, aby wpuszczono ich do środka. […]
Postać Balaama syna Beora jest niezwykle interesująca. Księga Liczb pisze o nim w momencie, kiedy Izrael jest […]
Jak co roku, kiedy przychodzą święta, zwłaszcza te Bożego Narodzenia, w ramach odzierania wszystkiego, co chrześcijańskie z […]
Ileż to razy wzdychamy, że gdyby żył dzisiaj prymas Wyszyński, inaczej wyglądałyby losy Kościoła w Polsce. Być […]
Nie jest rzeczą nową, że dzieci wciąż toczą i toczyć będą ze sobą spór na temat istnienia […]
Czy po tym, co wydarzyło się, kiedy człowiek odmówił Bogu posłuszeństwa i musiał opuścić raj możliwa była […]

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.