Bóg, który niesie pocieszenie – oto wizja proroka Adwentu, proroka Izajasza, który zapowiada pocieszenie przez Boga tych, […]
Ludzkie słowa bywają ulotne. Ileż razy mamy gdzieś w pamięci cytaty, ale nie do końca potrafimy powiedzieć […]
Czy możliwe jest aby człowiek który znalazł się pośród głodnych lwów przeżył noc i nie doznał uszczerbku […]
Zapowiedź prześladowań zaczęła się spełniać wkrótce po wniebowstąpieniu Pana. Co więcej, do dzisiaj pozostaje aktualna i spełnia […]
Ileż królestw, imperiów i mocarstw przeminęło od czasów Nabuchodonozora? Wszystkim władcom, tym którzy wznosili swoje pomniki za […]
W niedługim czasie Kościół daje nam po raz kolejny do rozważania Ewangelię o ubogiej wdowie. Akcentowaliśmy poprzednio […]

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.