Bierzmowanie

Udzielenie Sakramentu Bierzmowania planowane jest w naszej parafii na czerwiec 2022r.

Kandydaci do tego sakramentu zostaną publicznie przedstawieni w Parafii 10 października 2021 r. na mszy św. o godz. 11.00

Wyrażą swoją wolę dołączenia do kandydatów słowem „jestem” gdy celebrans wyczyta ich imię i nazwisko.

Winni mieć ze sobą napisaną prośbę, z podjętymi zobowiązaniami. Ta część pozostanie jednak między Panem Bogiem, kandydatem i kapłanem przygotowującym do sakramentu.

Przykładowy wór z przykładowymi postanowieniami znajduje się poniżej, do pobrania w linku:

prośba o bierzmowanie

Przygotowanie dla osób dorosłych prowadzi parafia Archikatedralna w Lublinie.

 

KKK 1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1). Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Sobór Watykański II, konst. Lumen gentium, 11; por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 2).

KKK 1306 Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać 1212 sakrament bierzmowania (Por. KPK, kan. 889, § 1). Skoro chrzest, bierzmowanie i Eucharystia stanowią jedność, „wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie” (KPK, kan. 890.; chociaż sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje nie dopełnione.

KKK 1316 Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.