Komunia święta pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem. Pierwszym owocem przyjmowania Eucharystii w Komunii jest głębokie zjednoczenie z Chrystusem Jezusem, który powiedział: “Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Uczta eucharystyczna jest podstawą życia w Chrystusie: “Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6, 57) (KKK 1391)

I Komunia Święta – Dzieci przygotowują się do I Komunii Świętej poprzez uczęszczanie na katechezę szkolną oraz uczestnictwo w każdą niedzielę we Mszy świętej o godz. 12.30. Kazanie jest skierowane do dzieci i rodziców. I Komunia Święta dzieci z parafii jest zaplanowana 14 maja 2023 roku o godzinie 12.30. Dzień wcześniej o godz. 9.00 odbędzie się nabożeństwo pokutne i spowiedź dzieci pierwszokomunijnych.

Komunia w czasie Mszy świętej – Kościół żyje z Eucharystii. Jest ona prawdziwym Ciałem i Krwią Pańską. Dlatego też udzielając i przystępując do Komunii św. czynimy to z największym poczuciem sacrum, szacunkiem i uniżeniem przed Panem. Stąd nasza postawa powinna oddawać to, co czuje nasze serce.  Zwyczajowo w naszym kościele podchodzimy procesyjnie do Komunii św. Jeśli tylko możemy, przyklęknijmy, tuż przed osobą która przyjmuje Komunię. Jeśli z jakichkolwiek względów decydujemy się przyjąć Ciało Pańskie „na rękę” zachowajmy szczególną ostrożność, aby nie znieważyć nawet najmniejszej kruszyny, gdyż w niej obecny jest Chrystus. Komunia św. pod dwoma postaciami poprzez zanurzenie udzielana jest po wcześniejszym uzgodnieniu nowożeńcom w czasie zaślubin.

Kult Eucharystii – we czwartki w „Godzinie Getsemani” (23.00 – 00.00) modlitwa wspólnoty „Żołnierzy Maryi”. Wystawienie Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej o 17.00 w pierwsze piątki i soboty miesiąca oraz 18. dnia każdego miesiąca.

Komunia chorych i wiatyk – Komunia św. udzielana chorym w pierwsze piątki miesiąca w godzinach porannych. W przypadku osoby w niebezpieczeństwie śmierci należy natychmiast, bez zbędnej zwłoki skontaktować się z księdzem, aby nikt nie odszedł z tego świata nieposilony Chlebem Życia.

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. (Mt 26, 26-28)