Eucharystia

I Komunia Święta – II grupa dzieci z naszej parafii przystąpi po raz pierwszy do Komunii św. 13 września. Zapisy na przygotowanie do I Komunii św. w roku 2021 rozpoczynamy 15 sierpnia 2020.

Komunia w czasie mszy św. – Kościół żyje z Eucharystii. Jest ona prawdziwym Ciałem i Krwią Pańską. Dlatego też udzielając i przystępując do Komunii św. czynimy to z największym poczuciem sacrum, szacunkiem i uniżeniem przed Panem. Stąd nasza postawa powinna oddawać to, co czuje nasze serce.  Zwyczajowo w naszym kościele podchodzimy procesyjnie do Komunii św. Jeśli tylko możemy, przyklęknijmy, tuż przed osobą która przyjmuje Komunię. Jeśli z jakichkolwiek względów decydujemy się przyjąć Ciało Pańskie „na rękę” zachowajmy szczególną ostrożność, aby nie znieważyć nawet najmniejszej kruszyny, gdyż w niej obecny jest Chrystus. Komunia św. pod dwoma postaciami poprzez zanurzenie udzielana jest po wcześniejszym uzgodnieniu nowożeńcom w czasie zaślubin.

Kult Eucharystii – we czwartki w „Godzinie Getsemani” (23.00 – 00.00) modlitwa wspólnoty „Żołnierzy Maryi”. Wystawienie Najświętszego Sakramentu po mszy o 17.00 w pierwsze czwartki, piątki i soboty miesiąca.

Komunia chorych i wiatyk – Komunia św. udzielana chorym w pierwsze piątki miesiąca w godzinach porannych. W przypadku osoby w niebezpieczeństwie śmierci należy natychmiast, bez zbędnej zwłoki skontaktować się z księdzem, aby nikt nie odszedł z tego świata nie posilony Chlebem Życia.