Kodeks prawa kanonicznego określa wypadki, w jakich wierny zostaje pozbawiony prawa do pogrzebu kościelnego. Pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

– notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy (por. KPK, kan.751);

– osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

– inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych (por. KPK, kan. 1184 § 1).

 

Jako, że nasza parafia nie posiada własnego cmentarza Rodzina organizująca ceremonię pogrzebową uzgadnia czas i miejsce pogrzebu a następnie umawia się w kancelarii na sporządzenie wymaganej przez prawo dokumentacji oraz uzgodnienie szczegółów związanych z pogrzebem. Prosimy o zabranie ze sobą aktu zgonu USC, oraz jeśli chcemy wywiesić klepsydrę, proszę o przekazanie jej księdzu w kancelarii.