Duszpasterze

Ks. Proboszcz:

Ks. mgr Mirosław Matuszny (od 2020)

– urodzony 27 grudnia 1972 roku;

– magister teologii;

– wyświęcony 17 maja 1997 roku;

– katecheta w Szkole Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Snopkowie
oraz w Liceum Śródziemnomorskim im. św. Dominika Guzmana w Lublinie;

– kapelan ZHR.

 

Poprzedni proboszcz:

Ks. mgr Andrzej Szulej (2015-2020)