Ministranci

Zbiórki Ministrantów:

 

 

 

 

Kurs Lektorski:

 

 

 

 

Struktura i ogólne informacje:

Stopnie:

Wyróżniamy 4 główne stopnie ministrantury

  1. Kandydat – Nie posiada stroju lub okazyjnie zakłada tylko komżę. Głównie przygląda się bardziej doświadczonym ministrantom, może brać proste funkcje np. Lavabo.
  2. Ministrant – Może wykonywać prawie wszystkie funkcje. W większych parafiach każdy ministrant ma swoją własną rolę w której się specjalizuje.
  3. Lektor –  Pobłogosławiony przez ks. Dziekana, uprzednio wyszkolony, ministrant odpowiedzialny za odczytywanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych i wykonywania psalmów responsoryjnych.
  4. Ceremoniarz (mistrz ceremonii) – lektor w stopniu ceremoniarza, odpowiada za przygotowanie liturgii i jej poprawny przebieg. Odpowiada bezpośrednio po celebransie za poprawność liturgii. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Często jako element ubioru nosi krzyż ceremoniarski, nakładany uroczyście przez biskupa. Jako najbardziej doświadczony może pełnić rolę opiekuna parafialnej służby liturgicznej.