Zbiórki Ministrantów:

Zbiórki dla ministrantów, kandydatów i lektorów odbywają się zgodnie z potrzebami liturgicznymi.
Ogłaszane są z wyprzedzeniem podczas ogłoszeń parafialnych.

Chętnych do dołączenia do grona ministrantów zapraszamy na zbiórki lub by zgłosić się po mszy do Ks. Proboszcza lub kościelnych.

 

Kurs Lektorski:

Wraz z powrotem regularnych zbiórek ministrantów powraca kurs lektorski.

Pierwsze zajęcia prowadzone będą podczas zbiórek dla wszystkich ministrantów, bardziej dokładne zajęcia przygotowujące do służby lektorskiej będą ogłaszane podczas zbiórek i prowadzone przez konkretne osoby (zależnie od rodzaju umiejętności).

Przydatne linki dla lektorów:
 • Kalendarz liturgiczny i lekcjonarz mszalny online

 

 

 

Struktura i ogólne informacje:

Stopnie:

Wyróżniamy 4 główne stopnie ministrantury

 1. Kandydat – Nie posiada stroju lub okazyjnie zakłada tylko komżę. Głównie przygląda się bardziej doświadczonym ministrantom, może brać proste funkcje np. Lavabo.
 2. Ministrant – Może wykonywać prawie wszystkie funkcje. W większych parafiach każdy ministrant ma swoją własną rolę w której się specjalizuje.
 3. Lektor –  Pobłogosławiony przez ks. Dziekana, uprzednio wyszkolony, ministrant odpowiedzialny za odczytywanie Słowa Bożego, modlitwy wiernych i wykonywania psalmów responsoryjnych.
 4. Ceremoniarz (mistrz ceremonii) – lektor w stopniu ceremoniarza, odpowiada za przygotowanie liturgii i jej poprawny przebieg. Odpowiada bezpośrednio po celebransie za poprawność liturgii. Musi posiadać dużą wiedzę dotyczącą przepisów liturgicznych. Często jako element ubioru nosi krzyż ceremoniarski, nakładany uroczyście przez biskupa. Jako najbardziej doświadczony może pełnić rolę opiekuna parafialnej służby liturgicznej.

Oraz kilka podstopni (specjalizacji):

 • Ministrant – po okresie kandydatury zostaje uroczyście pobłogosławiony do pełnienia funkcji ministranta.
 1. Choralista – jego zadaniem jest dawanie sygnałów do zmiany postawy, a także między innymi bicie w gong.
 2. Ministrant Ołtarza – jego zadaniem jest przygotowanie ołtarza i świętych naczyń.
  Ministrant Krzyża (Krucyferariusz) – niesie krzyż w procesji. Idzie on za ministrantami kadzidła w towarzystwie ceroferariuszy.
 3. Ministrant Światła – dawniej nazywani akolitami, podczas liturgii niosą świece.
 4. Ministranci Kadzidła (Nawikulariusz i Turyferariusz) – odpowiadają za kadzidło podczas liturgii. Turyferariusz, idący po prawej stronie, niesie trybularz, inaczej kadzielnicę, a nawikulariusz, idący po lewej stronie, nawikułę, inaczej łódkę.
 5. Ministrant Księgi – odpowiedzialny za wszystkie księgi, używane podczas mszy św. i nabożeństw.
 • Lektor – ministrant Słowa Bożego – w Liturgicznej Służbie Ołtarza to ministrant, pełniący funkcję lektora i pobłogosławiony do jej pełnienia przez ks. dziekana.
 1. Psałterzysta – lektor, który podczas liturgii wykonuje psalm responsoryjny i aklamację przed Ewangelią.
 • Ceremoniarz

Więcej informacji na temat Liturgicznej Służby Ołtarza znajdziesz Tutaj

 

Materiały ze zbiórek dostępne są tutaj.