Fundacja pod Damaszkiem tworzy sekcję koła PZW. Zapraszamy zarówno juniorów, obecnych członków PZW oraz chętnych do wstąpienia do związku. Aby podjąć kroki związane z zawiązaniem sekcji, do 15 lutego prosimy o wstępne zadeklarowanie uczestnictwa.
Obecni członkowie PZW proszeni są o zabranie legitymacji członkowskich, celem dokonania opłaty za wędkowanie w 2024 r.

Juniorzy do 16. roku życia płacą w ty roku 53 PLN opłat związanych z wędkowaniem na wodach Okręgu Lubelskiego.

Pełna opłata osoby dorosłej to 360 PLN. Wstępujący do PZW dodatkowo wnoszą opłatę wpisowego ok. 30 PLN.

Fundacja prowadzi obecnie rozmowy z dotyczące wydzierżawienia zbiornika szkoleniowego do wędkowania w Snopkowie oraz udostępnienia łowiska komercyjnego dla celów szkoleniowych juniorów.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu +48 604 988 929