„Królestwo Niebieskie podobne jest do…”. Przykładów, jakie podaje Zbawiciel jest wiele, ale dzisiejsze porównanie do sieci skłania nas do refleksji w sposób szczególny. Oto naród wybrany, oczekujący wybawienia z dominacji rzymskiej, marzący o powrocie dynastii Dawida, rozglądający się dokoła siebie, czy przypadkiem nie nadchodzi obiecany Mesjasz słyszy od Mistrza z Nazaretu, że Królestwo Niebieskie jest blisko, coraz bliżej, że jest niczym małe ziarenko, rzucone w ziemię, które wyrośnie na pokaźny krzew, jest niczym zaczyn, który potrzebuje jedynie czasu, aby zakwasić całe ciasto, wreszcie, że jest podobne do sieci, zagarniającej ryby różnego rodzaju, aby wyciągnięte z wody jedne zostały wzięte, a inne odrzucone.

Od lat przyzwyczailiśmy się do przesłania, że Pan Jezus umarł za każdego człowieka. Zbawił każdego z nas, więc jak rozumieć ów wybór, jak odnieść się do słów o potępieniu i zbawieniu? Czy to znaczy, że wiemy, iż jedni zostaną wzięci a inni odrzuceni?

Zgodnie ze słowami Zbawiciela Królestwo Boże jest pośród nas. Będąc rzeczywistością duchową w naszych sercach jest ową uprawną rolą, na którą pada ziarno Bożego słowa. Tam niestety również nieprzyjaciel sieje chwast. Jak zatem rozumieć ową ewangeliczną sieć?

Otóż to, co stanie się z nami po zagarnięciu w sieć, zależy od tego, co będzie w naszych sercach, jak będziemy współpracować z Bogiem, Który daje wzrost i sieje ziarno Słowa w naszych duszach. Jezus nie przyszedł, aby nas potępić, ale aby nas zbawić. Zatem dbajmy o rolę naszych serc, współpracujmy z Bogiem, bo tam dzięki Jego miłosierdziu możemy wyrywać zł i pielęgnować dobro. Jeśli tak się stanie, nie będziemy musieli obawiać się owego Bożego połowu.

Pomożesz nam przybliżać Królestwo niebieskie w Internecie? https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE (Jr 18,1-6)
Przypowieść o garncarzu

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Słowo, które Pan oznajmił Jeremiaszowi: „Wstań i zejdź do domu garncarza; tam usłyszysz moje słowa”.
Zstąpiłem do domu garncarza, on zaś pracował właśnie przy kole. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi.

Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo: „Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? – rzekł Pan. Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku”.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 146,1-2.3-4.5-6ab)

Refren: Szczęśliwy, kogo wspiera Bóg Jakuba

albo: Alleluja

Chwal, duszo moja, Pana.
Będę chwalił Pana do końca swego życia,
będę śpiewał mojemu Bogu,
dopóki istnieję.

Nie pokładajcie ufności w książętach
ani w człowieku, który zbawić nie może.
Gdy duch go opuści, znowu w proch się obraca
i przepadają wszystkie jego zamiary.

Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba,
kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
On stworzył niebo i ziemię, i morze
ze wszystkim, co w nich istnieje.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 13,47-53)

Przypowieść o sieci

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do tłumów:
„Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.
Zrozumieliście to wszystko?”
Odpowiedzieli Mu: „Tak jest”.
A On rzekł do nich: „Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare”.
Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

Oto słowo Pańskie.

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.