Tragedia w Axum. Śmierć siedmiuset pięćdziesięciu braci i sióstr musi zaboleć w sercu. Jeszcze nie tak dawno byliśmy tam z naszą pielgrzymką. Przemierzali szlaki to spoglądając ze wzgórz wysokich gór Semien, to podziwiając przyrodę na jeziorze Tana. Kościoły Lalibeli i sanktuarium w Axum, kryjące według wiary Etiopczyków najcenniejszy skarb i zarazem znak obecności Boga w Starym Testamencie. Arkę Przymierza. Teraz nie wiemy nawet ile było ofiar. Ilu ludzi chroniących się w kościele wyciągnięto i stracono.

Kościoły Etiopii to istne cuda, wybudowane z budulca, jakim dysponuje człowiek. Wykute w skale Lalibelii, ale także stworzone z lichych patyków i zaprawy zawierającej bydlęce odchody. Murowane świątynie, ale także skromne budowle, gdzie na wzór Świątyni Jerozolimskiej do samego serca kościoła może wejść jedynie kapłan i to podczas sprawowania obrzędów. Dalej jest strefa komunii świętej, gdzie lud przystępuje do Eucharystii a na koniec strefa śpiewu dla wszystkich wiernych. Kiedy przebywaliśmy w Etiopii, przed wejściem do każdego kościoła trzeba było zdejmować buty, Na znak szacunku.

Teraz słyszymy, że ze świątyni wywleczono ok. 750 osób i zabito. Około… „Tysiąc i jeden, to wciąż jeszcze tysiąc”. Tej tragedii nie policzy nikt, poza Bogiem samym. W Afryce albo ma się władzę, albo się o nią walczy. Wszelkimi metodami.

Tylko szalony Nauczyciel z Nazaretu uczył że kto chce być pierwszym, niech stanie się sługą wszystkich. Nauka ta byłaby zapewne zaliczona do jednej ze starożytnych utopii, gdyby nie to, że poparta została rozlicznymi znakami, cudami i wreszcie zmartwychwstaniem Pana. Dlatego nigdy nie była i nie będzie utopią. Została już za czasów Zbawiciela nazwana szaleństwem. Nie ważne są argumenty. Ważne, że szaleństwo miłości i moc Bożego Miłosierdzia stanowią zagrożenie dla knowań ukrytych w odmętach brudnych ludzkich serc.

Ach, gdyby tak zginął w podobny sposób jakiś etiopski działacz na rzecz „pewnych literek”. Jakże głośno krzyczałby świat! Byłyby głosy oburzenia i rezolucje parlamentów a międzynarodowe organizacje wzywałyby niemalże do sankcji i międzynarodowej interwencji.

Tymczasem krew chrześcijan w plemiennej wojnie w starochrześcijańskim kraju nic nie znaczy. Szaleństwo Mistrza z Nazaretu jest zgorszeniem dla jednych i głupstwem dla drugich. Trzeba bowiem świętości Maryi, by nie dać sobie wmówić, że Syn odszedł od zmysłów a jego nauka i moc pochodzi od Belzebuba.

Pomóż nam mimo pogardy i prześladowań przypominać, że Jezus jest Zbawicielem, a krew jego wyznawców domaga się szacunku…

Pomóż nam też głosić owo Jezusowe szaleństwo w Internecie, wspierając nas na stronie: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 9,1-3.11-14)
Liturgia Starego Przymierza obrazem Odkupienia

Czytanie z Listu do Hebrajczyków.

Bracia:
Pierwsze przymierze miało przepisy służby Bożej oraz ziemski przybytek. Był to namiot, w którego pierwszej części, zwanej Miejscem Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne. Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę „Święte Świętych”.
Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką, to jest nie na tym świecie, uczyniony przybytek, ani przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.
Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 47,2-3.6-7.8-9)

Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Dz 16,14b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Otwórz, Panie, nasze serca,
abyśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 3,20-21)
Rodzina niepokoi się o Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”.

Oto słowo Pańskie.

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.