GDYNIA · KARLSKRONA · HAGBY · KALMAR · SZTOKHOLM ·TURKU · HELSINKI · TALLINN · RYGA · WILNO

Touroperator – FRATER (www.frater.pl)

TERMIN: 18-25.08.2024
CENA: 3980 zł + 220 EUR

80 pkt w Programie APOSTOŁ!

Zapisy: +48 604 988 929, +48 607 297 285, +48 691 345 293

DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników na dworcu PKP w Lublinie i przejazd nocnym pociągiem do Gdyni.
DZIEŃ 2
Przejazd do Gdyni. Załadowanie bagaży do autokaru, przejazd na śniadanie. Udamy się na spacer po skwerze Kościuszki. Przy
nabrzeżu zobaczymy: Niszczyciela ORP „Błyskawica”, oraz żaglowiec „Dar Pomorza”. Kolejno spacer molem południowym –
reprezentacyjną częścią portu Gdyńskiego. Czas wolny. Przejazd do portu. Zaokrętowanie na promie do Karlskrony, przydział
kabin. Obiadokolacja. Około 10-godzinny rejs z możliwością zakupów i korzystania z atrakcji promowych – m.in. sklepów,
barów, restauracji, otwartego pokładu.
DZIEŃ 3
Przyjście promu do Szwecji. Śniadanie na promie. Spacer po Karlskronie – mieście wpisanym na Listę UNESCO. Zobaczymy:
rynek z kościołami Fryderyka i Trójcy Świętej, ratuszem, dawną wieżą ciśnień, a także pomnikiem założyciela miasta Karola XI.
Zobaczymy dzielnicę stoczniową Björkholmen z zachowaną drewnianą zabudową z XVIII i XIX wieku. Przejazd wschodnim
wybrzeżem Szwecji do Hagby. Krótki postój przy XII-wiecznym kościele rotundowym. Przejazd do Kalmaru. Krótki spacer po
Starym Mieście: zamek, katedra. Przejazd najdłuższym w Szwecji mostem podpartym na 156 filarach, prowadzącym na wyspę
Olandia. Krótki pobyt na Stora Alvaret, stepie z roślinnością przypominającą przyrodę Laponii. Przejazd na obiadokolację i
nocleg w okolice Sztokholmu.
DZIEŃ 4
Śniadanie, po którym przejazd do Sztokholmu. Spacer po Starym Mieście położonym na wyspach. Jest to jedna z najlepiej
zachowanych średniowiecznych starówek w Europie. Zwiedzimy Katedrę św. Mikołaja – najstarszy budynek na starówce, ,
Zamek Królewski, ratusz i Filharmonię, gdzie wręczane są nagrody Nobla. Zwiedzimy Muzeum Galeonu Vasa, poświęcone
jedynemu na świecie XVII-wiecznemu żaglowcowi. Zaokrętowanie na promie. Rejs do Turku. Obiadokolacja i nocleg na
promie.
DZIEŃ 5
Śniadanie na promie. Wyokrętowanie. Spacer po najstarszym mieście Finlandii. Następnie przejazd do stolicy – Helsinek.
Spacer po mieście: plac Senacki, katedra helsińska, pałac rządowy, gmachy uniwersytetu helsińskiego oraz biblioteki
uniwersyteckiej. Czas wolny na placu targowym. Tutaj znajdziemy duży wybór towarów charakterystycznych dla Finlandii,
począwszy od tradycyjnych specjałów kulinarnych aż do różnorodnych pamiątek. Przejazd do portu. Przeprawa promowa do
Tallinna, obiadokolacja i nocleg na promie.
DZIEŃ 6
Śniadanie, po którym zwiedzanie Tallinna. Zobaczymy dolne i górne Stare Miasto – wzgórze Toompea, parlament, cerkiew
Aleksandra Newskiego, gotycką katedrę NMP, średniowieczne obwarowania miejskie z basztami: „Długi Herman”, „Gruba
Małgorzata”, rynek Starego Miasta, ratusz, renesansowy dom Bractwa Czarnogłowych, Wielka Gildia Kupiecka. Czas wolny.
W miarę możliwości czasowych: miłośnikom przyrody proponujemy spacer po wczesnoklasycystycznym zespole pałacowo –
parkowym, dawnej rezydencji Piotra I Wielkiego. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Rygi.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta. Zobaczymy: kościół św. Piotra z XIII w., plac Katedralny, katedrę Ryską pw. NMP,
katedrę katolicką, ratusz, dom Wagi i dom Bractwa Czarnogłowych, kamienice Wielkiej i Małej Gildii, zespół średniowiecznych
kamieniczek – „Trzej Bracia”, mury obronne z Bramą Szwedzką i Basztą Prochową, zamek Kawalerów Mieczowych – siedziba
prezydenta oraz Muzeum Historyczne i Muzeum Sztuki Obcej. Zobaczymy też pomnik Wolności – statuę reprezentującą
niepodległość państwa. Odwiedzimy dzielnicę kamienic w stylu secesyjnym, wpisaną na Listę UNESCO. Dla chętnych – wizyta
w Centrum Handlowym Domina. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Wilna lub okolic.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Zwiedzanie rozpoczniemy od wileńskiej Starówki, wpisanej na listę UNESCO: Ostra Brama z kaplicą Matki Boskiej
Ostrobramskiej, klasztor Bazylianów z celą Konrada, barokowy zespół Uniwersytetu Wileńskiego. Nawiedzimy kościół św.
Ducha, dawny kościół św. Trójcy – obecnie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym znajduje się obraz Jezusa
Miłosiernego. Następnie udamy się do Bazyliki Archikatedralnej pw. św. Stanisława Biskupa i św. Władysława –
najważniejszego kościoła Wilna i Litwy. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie wyjazdu i w późnych godzinach wieczornych.
TERMIN: 18-25.08.2024
CENA: 3980 zł + 220 EUR
ZAPEWNIAMY:
• komfortowy przejazd na całej trasie
• 7 noclegów wg programu w tym
• 3 noclegi w hotelach *** pokoje 2-os. z łazienkami,
• 3 noclegi na promie w kajutach 2-os, 1 nocleg w pociągu w wagonach sypialnych
• 7 śniadań, 6 obiadokolacji,
• opiekę i informację turystyczną pilota,
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 15 000 zł oraz do 10 000 zł w
RP, bilety wstępu, przewodników lokalnych, parkingi i inne wydatki programowe, opłatę na TFG i TFP
UWAGI:
program o charakterze pielgrzymkowym z opieką duchową kapłana i możliwością uczestnictwa w Mszach Świętych
program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom, niezbędny dokument: paszport lub dowód osobisty
Udział w powyższym programie przypisuje punkty w programie lojalnościowym Apostoł.
Zapisy z wpłatą 1000 zł, pozostała cześć płatna 30 dni przed podróżą, EUR płatne pilotowi 1 dni i nie podlegają rozliczeniu

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.