Jak blisko Bóg może zniżyć się do człowieka? Historia różnych religii zna ofiary przebłagalne, kult sił przyrody, wiązanie zjawisk naturalnych z humorami bóstw, ale prawdziwa wiara i prawdziwa religia objawiają nam to, co człowiekowi nawet się nie marzyło. Bóg Stworzyciel, którego człowiek zlekceważył na początku dziejów, dotrzymał złożonej obietnicy i gdy nadeszła pełnia czasu, posłał Swojego Syna, aby zbawił świat.

W bezkresnych wodach Internetu krąży od jakiegoś czasu grafika przedstawiająca na górze kilku krwawych tyranów z podpisem „wielu ludzi chciało być bogami”, zaś na dole postać cierniem ukoronowanego Syna Bożego i podpisem „ale tylko jeden Bóg zechciał stać się człowiekiem”.

Oto najgłębsza prawda o miłości Boga jaka objawiła się w Jezusie Chrystusie. Bóg stał się jednym z nas, aby nas doprowadzić do Siebie, by wziąć na Siebie nasze grzechy i nasze słabości uwalniając nas od kary wiecznej za popełnione nieprawości.

Bliskość Zbawiciela sprawiła, że przekonaliśmy się na własne oczy, iż takiego mamy Arcykapłana, który może współczuć naszym słabościom będąc jednocześnie lekarzem naszych dusz i ciał. Co więcej, Jezus objawiając nam Ojca pokazał nam, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, jeżeli pełnimy Boże przykazania. Jednak fragment, jaki czytamy w dzisiejszej Ewangelii idzie najdalej w deklaracjach bliskości Boga względem człowieka.

Jezus na wieść, iż Jego bliscy są pośród słuchaczy, oznajmia, że każdy kto słucha Słowa Bożego i wypełnia je, jest Mu Bratem, Siostrą i Matką. Ta zapowiedź wybrzmi w pełni po zmartwychwstaniu, gdy Zbawiciel powie do niewiast, aby oznajmiły Jego BRACIOM, że żyje.

Odkupieńcza śmierć i Zmartwychwstanie Pana jeszcze bardziej przybliża nas do Boga a Boga ku nam. Oto spełnia się zapowiedź, że jesteśmy braćmi Jezusa, zaś Pan obecny w Eucharystii przychodzi do naszych serc i napełnia swoją obecnością Sanktuarium Ducha Świętego, którym jest człowiek i jego ciało.

Cóż więc pozostaje nam innego, jak rozradować się z takiej bliskości Boga. Uwielbić Go, pamiętając, że znajomość z żadnym człowiekiem, wsparcie któregokolwiek z wielkich tego świata nie da nam tego, co daje nam pokorne uniżenie się i zgięcie kolan przed Tym, Który jest naszym Bogiem bratem.

Pomożesz nam głosić tę radosną wieść ludziom zagubionym na Cyfrowym Kontynencie? Wejdź na stronę i wesprzyj nas: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE (Mi 7,14-15.18-20)
Prośba o przebaczenie

Czytanie z Księgi proroka Micheasza

Paś lud Twój laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie, pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead, jak za dawnych czasów. Jak za dni swego wyjścia z ziemi egipskiej, ukaż nam dziwy.
Któż, Boże, podobny Tobie, który oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.

Oto Słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 85,2-3.5-6.7-8)

Refren: Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi,
odmieniłeś los Jakuba,
odpuściłeś winę Twojemu ludowi
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.

Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
poniechaj Twego oburzenia na nas.
Czyż będziesz się gniewał na nas na wieki,
czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?

Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,
a lud Twój w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,23)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 12,46-50)
Prawdziwa rodzina Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”.
Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”
I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Oto słowo Pańskie.

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.