Na czym opiera się nasza wiara? Dlaczego tak łatwo popadamy w kryzysy w wierze? Czemy tulu ludzi mówi, że stracili wiarę, bo widzą istniejące zło na świecie, modlili się i nie zostali wysłuchani, doświadczyli osobistej tragedii i nie rozumieli, dlaczego ich to spotkało? Te ludzkie dramaty i kryzysy nie są wyłączną domeną współczesnych czasów. Od dawien dawna ludzie zwracali się do Boga zwłaszcza wtedy, gdy groziło im niebezpieczeństwo, kiedy wróg przekraczał granice a wojny zbierały swe śmiercionośne żniwo. Nie uciekali od Niego, kiedy szalała zaraza, ale przypominali sobie wtedy o ludzkiej ograniczoności, o przemijalności tego co doczesne i poczynali myśleć o wieczności.
Właśnie nadzieja na wieczność jest naszą kotwicą wiary. Umocnieniem, w chwilach kiedy wszystko zdaje się płynne i przemijające. To właśnie do wieczności Bóg powołał człowieka i gdybyśmy tylko częściej odwoływali się do tej nadziei, którą złożyliśmy w Chrystusie, prościej potrafilibyśmy sobie poradzić z tym, wszystkim, co sprawia, że tu i teraz czujemy się samotni i opuszczeni.
Bóg, Którego wyznajemy nie jest Bogiem deistów, który stworzywszy świat nie interesuje się swoim dziełem. Nasz Bóg jest Ojcem. Ojcem pełnym miłości, Który o nas nie zapomina, ale Który jest obecny w całym naszym życiu. Owa zasłona doczesności, która podniesie się wówczas, kiedy przekroczymy próg doczesności i wieczności teraz przysłania nam pełen ogląd dóbr wiecznych. Stąd też nasze ziemskie więzi trzymają nasz wzrok kurczowo wpatrzony w ziemię. Spojrzenie w niebo jest najczęściej prośbą o spełnienie próśb i podarowanie dóbr, które są dla nas ważne tu i teraz. Co zatem z wiecznością?

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE
Gdybyśmy prawdziwie znali wartość tego, co czeka nas w przyszłości, gdybyśmy wiedzieli jak wielką klęską, karą i tragedią jest wieczność spędzona bez Boga, nie tylko w praktyce twierdzilibyśmy, że to właśnie grzech i oddalenie od Pana Nieba i Ziemi jest największym nieszczęściem jakie może nas spotkać. Kiedy zatem mówi się o „niezniechęcaniu” do wiary i Kościoła. Gdy formę stawia się niejednokrotnie już nawet nie ponad treścią, ale zamiast treści, wciąż trzeba przypominać, w czym a raczej w Kim zakorzeniona jest nasza wiara. Jakich dóbr spodziewamy się żyjąc według przykazań i dlaczego czasami zwyczajnie Bóg nie spełnia tego, o co Go prosimy.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH
Gdzie zakotwiczona jest moja wiara?

Pomożesz nam zakotwiczać wiarę chwiejących się? Wesprzyj nas na stronie: https://zrzutka.pl/yhdj73

PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 6,10-20)
Motywy naszej nadziei

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:
Nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca, abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.
Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie, mówiąc: „Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę”. A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia prawdy jest zakończeniem każdego sporu między nimi.
Dlatego Bóg pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą, abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei. Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, kotwicy, która przenika poza zasłonę, gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 111,1-2.4-5.9 i 10c)

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan miłosierny i łaskawy.
Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.

Zesłał odkupienie swojemu ludowi, *
na wieki ustanowił swoje przymierze,
imię Jego jest święte i wzbudza trwogę. *
A Jego sprawiedliwość będzie trwać na wieki.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ef 1,17-18)

Aklamcja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa
przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

Aklamcja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 2,23-28)
Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”.
On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”.I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.
Oto słowo Pańskie.

Parafia pw. bł. Karoliny Kózkówny w Snopkowie

ul. Kościelna 3, 21-002 Snopków

Telefon:
604 988 929

Adres e-mail:
kancelaria@karolinakozkowna.pl mircomat1@gmail.com

Kancelaria parafialna:

Wszystkie sprawy kancelaryjne można załatwiać po każdej Mszy świętej oraz telefonicznie z Księdzem proboszczem.